_image_alt

Informacijska varnost v podjetju

Ob samodejnih posodobitvah aplikacij na vašem računalniku se srečujete z opozorili o varnostnem tveganju? Vas brskalnik, ob odpiranju novih spletnih strani, sprašuje ali sprejmete tveganje? Je vaše geslo vaše ime in priimek?

Vse to so deli informacijske varnosti. Zajemajo tako tehnični del varovanja omrežja kot poslovni in dokumentacijski del varovanja občutljivih in zaupnih podatkov. V podjetju Intelicom d.o.o. vam pomagamo pri vzpostavitvi varnega informacijskega okolja. Ukvarjamo se s široko paleto varnostnih storitev in nudimo različne rešitve za varno informacijsko izmenjavo podatkov.

Predhodno opravimo varnostni pregled in preverimo obstoječe stanje informacijske varnosti. Ob ugotovitvi varnostnih pomanjkljivosti, vas seznanimo z možnimi tveganji in predlagamo rešitve za zagotovitev varnega poslovanja brez varnostnih incidentov. Z dobro premišljenimi in vašemu sistemu prilagojenimi varnostnimi rešitvami boste zagotovili varnost poslovnih podatkov in zmanjšali možnost varnostnih incidentov in vdorov v sistem. S sistemi vodenja, kot so ISO27001 in rednim spremljanjem izvajanja vpeljanih varnostnih politik z namenskimi orodji v svojem okolju zagotovite visoko stopnjo informacijske varnosti tudi na poslovni ravni.

Varovanje omrežja

Povezava v lokalnem omrežju in internetu je dandanes nepogrešljiva. Vsak najmanjši izpad lahko pomeni izguba v poslovanju in nekonkurenčnost. S kakovostno opremo, redundančnim sistemom in kontrolo pristopa omrežju, lahko dosežete varno in zanesljivo povezavo. Za vas preverimo opremo in vam svetujemo kako zagotoviti hitro in neprekinjeno povezanosti v svetovni splet.

Varnostna politika in uvedba ISO 27001

Zaradi pomanjkljivih varnostnih pravil, se podjetja pri svojem delu srečujejo z različnimi varnostnimi incidenti. Zaposleni ne poznajo pravil rokovanja z občutljivimi podatki. Informacijski sisitem ne nudi dovoljšnjo podporo poslovnim procesov. Za zmanjšanje tovrstnih dogodkov in s tem ogrožanjem poslovanja, se veliko podjetij odloči za vpeljavo varnostne politike. S popisom varnostnih zahtev procesov in popisom informaciskih sredstev se prične uvedba standarda ISO 27001. Podjetje Intelicom vam nudi celovito vpeljavo varnostne politike po standardu ISO 27001, skupaj z analizo stanja varovanja informacij in analizo tveganja. V sklopu izdelave varnostne politike podjetja vam nudimo bazo InteliDoc ISO, s pomočjo katere vodstvo hitreje implementira varnostne zahteve v podjetju.

Informacijska Forenzika

Podjetja se srečujejo z vedno večjimi zahtevami po upravljanju s podatki in zaščiti kritičnih podatkov.

Informacijska forenzika zajema področje odkrivanja zlonamernih in poslovno škodljivih informacijskih posegov v podjetjih s strani uporabnikov in zunanjih nepooblaščenih vstopov v informacijski sistem.

Z različnimi metodami branja ter nadzora informacijskega prometa in podatkovnih baz, našim strokovnim znanjem in dolgoletnimi izkušnjami na področju varnostne politike, nudimo strankam vpogled v nedovoljene informacijske transakcije in posege.

Informacijska forenzika vključuje podatkovno forenziko (vzpostavitev brisanih ali skritih podatkov), mrežno forenziko (analiza prometa), spletno forenziko (spletni priklopi preko različnih kanalov) in poštno forenziko (identifikacija elektronske pošte).

Kontaktirajte nas

Iščete rešitev ali aplikacijo? Vas zanima določen produkt? Bi želeli optimizirati poslovanje? Sporočite nam vaše želje in vprašanja.