_image_alt

6 Korakov za uspešno digitalno transformacijo

Določitev ciljev in strategije

Določite si kje želite biti čez 2 ali 5 let. Kaj želite spremeniti in kaj izboljšati?

Digitalna transformacija je proces. Nekatere učinke lahko dosežete v kratkem času, za nekatere pa je potreben daljši čas. Transformacija vključuje tudi ljudi, ki se morajo privaditi na nove načine dela.

Optimizacija procesov

Vsako podjetje vsebuje delovne procese, ali so to procesi proizvodnje ali so to procesi razvoja programske opreme.

Vsak izdelek oz. rešitev potrebuje določene korake, da pride do kupca. Te korake lahko pohitrite ali izboljšate.

Optimizacija je lahko tudi, da določene korake ukinete ali pa jih nadomestite z avtomatizirano rešitvijo.

Implementacija novih storitev in rešitev

V sklopu transformacije si lahko omislite tudi razširitev poslovanja na nove izdelke, rešitve ali storitve. Implementirate lahko rešitve, ki jih do sedaj niste utegnili ali pa niso bile dosegljive. Popularizacija avtomatizacije je prinesla nova orodja in približala ekskluzivne tehnologije tudi manjšim uporabnikom.

Izbira vodij prenove

Vsaka prenova oz. transformacija potrebuje osebo, ki bo koordinirala spremembe v podjetju.

Koordinator prenove naj bo seznanjen s poslovnim procesom, vendar naj bo tudi odprt za nove rešitve in nove poglede na reševanje izzivov.

Pilotni projekti

Začnite postopoma, po korakih. To se je izkazalo za najboljšo prakso. Preskusite ali vam nova rešitev ali model poslovanja ustreza. Ali ustreza zaposlenim.

Lahko da ne boste v prvem koraku rešili izziv. Kakor smo omenili je transformacija proces. Včasih je potrebno tudi narediti korak v stran. V primeru, da pilotna izvedba izpolnjuje pričakovanja, stopite na naslednji korak.

Širitev

Prave rešitve se bodo same razširile po podjetju. Uporabniki bodo takoj zaznali ali jim rešitev pomaga pri delu in ali so razbremenjeni nepotrebnih (ponavljajočih) opravil.

Nekatere rešitve so lahko tudi na prvo “žogo” neprijetne, vendar bo vodstvo presodilo da so potrebne in lahko prinesejo bistvene prednosti za podjetje.

Kontaktirajte nas

Iščete rešitev ali aplikacijo? Vas zanima določen produkt? Bi želeli optimizirati poslovanje? Sporočite nam vaše želje in vprašanja.