Intelidoc - Vodenje gradbenih projektov

Koristi vpeljave Intelidoc sistema pri obvladovanju gradbenih projektov so:

 • hitrejše poslovanje, pretok informacij in dokumentov
 • vodenje finančnega pregleda nad projekti
 • zmanjšanje operativnega tveganja
 • boljša produktivnost, ponavljajoče postopke avtomatiziramo
 • centralno skladiščenje projektne dokumentacije
 • zmanjšuje možnosti napak (kontrolne točke)

Moduli sistema za Projektno vodenje

Pregled projektov:

 • Pogodbena dokumentacija
 • Stroškovna dokumentacija
 • Korespondenca (email, papir, …)
 • Sledenje časovnemu poteku

Pregled projektov

Stranke in udeleženci

 • naročnik, izvajalec, podizvajalci, finančne institucije, …

Pregled partnerja

Dokumenti in mape

 • mape
 • uvozi dokumentov
 • generiranje dokumentov

Projektna dokumentacija

Prejeti računi

 • potrjevanje
 • plačevanje
 • evidentiranje plačil
 • bančni izpiski
 • zadržana sredstva
 • e-računi

Finance projekta

Izdani računi

 • izdelava
 • številčenje (pravila)
 • davčne stopnje
 • izpisi
 • večvalutno poslovanje
 • zadržana sredstva
 • e-računi

Izdani račun

 • Naročilnice
 • Predračuni
 • Avansi
 • Plačila
 • Bančni izpiski

Pogodbe

 • dobavitelji
 • parametri
 • kosovnice
 • računi
 • dokumenti

Pregled računov

Finančni instrumenti

 • garancije
 • akreditivi
 • limiti
 • zavarovanja
 • depoziti

Garancije

Elektronska pošta

 • skupinski predali s sledenjem
 • integracija elektronske pošte
  • prenos pošte v projekt
  • pošiljanje iz projekta
  • avtomatsko obveščanje
 • marketing (obveščanje, novice, reklame)
 • osebna elektronska pošta

[slika]

Projektno vodenje projekta

 • nivoji projekta
 • faze projekta
 • stroškovniki po projektih, pogodbah, stroškovnih mestih

Pregled faz projekta

Mednarodno poslovanje:

 • poslovanje podjetja / skupine podjetij v več državah
 • konsolidacija poslovanja - več podjetij, več držav, več valut
 • tečajnice - avtomatske

Analitika in poročila

 • poročila
 • izmenjave podatkov (xml, sql, api, …)
 • parametri projekta
 • opozorila na roke, omejitve
 • realizacija
  • finančno spremljanje projektov
  • časovno (leto, kvartal, mesečno)
  • nivojsko (panoga, oddelek, projekt)
 • cash flow

CRM

 • baza partnerjev
 • baza konktaktov
 • kategorizacija in seznami
 • dodatne informacije o partnerjih

[slika]

Storitve, opravila in material

 • storitve
 • opravila
 • material
 • katalogi

Storitve na projektu

Dogodki in naloge

 • naloge, roki, obveščanje
 • dogodki, zapisniki, zaznamki, opombe

Izmenjava z zunanjimi sistemi

 • izmenjava z računovodskim sistemom
 • modul za izmenjavo podatkov z zunanjimi bazami
 • intervalna izmenjava
 • izmenjava podatkov glede na dogodek

[slika]

Delovanje preko brskalnika in iPad-a

Večji del funkcionalnosti je na voljo tudi preko brskalnika webassembly in iPad iOS sistema.

Intelidoc webassembly Intelidoc iOS

Kontaktirajte nas

Iščete rešitev ali aplikacijo? Vas zanima določen produkt? Bi želeli optimizirati poslovanje? Sporočite nam vaše želje in vprašanja.