_image_alt

Uporabljate bančne garancije? Koliko vas lahko stane spregled zapadlosti?

Bančne garancije so pomemben inštrument zavarovanja poslov, vendar se prepogosto, zaradi zatopljenosti v izvajanja posla, pozabi na pomembnost nadzora nad tem inštrumentom.

Zelo hitro se lahko spregleda zapadlost garancije in so posledice lahko finančno izredno visoke. Vodenje bančnih garancij ni smiselno prepustiti sistemom brez avtomatskega obveščanja, nadzora nad zapadlostjo, nadzora nad stroški, pregledom verig garancij, vezanih depozitov, ….

Aplikacija Intelidoc Warranties za obvladovanje bančnih garancij vam omogoča:

  • Avtomatsko obveščanje zapadlosti garancij
  • Izračuni bančnih stroškov po različnih bankah
  • Povezava z depoziti, limiti ter ostali finančni inštrumenti
  • Pregled garancij po projektih
  • Pregled povezav izdanih in prejetih garancij na projektu
  • Različni pregledi garancij / zadolžitve / banke …

bančne garancije

Kontaktirajte nas

Iščete rešitev ali aplikacijo? Vas zanima določen produkt? Bi želeli optimizirati poslovanje? Sporočite nam vaše želje in vprašanja.